starosta
Bc. Vilímek Tomáš Lično obec@licno.cz

místostarosta
Bc. Talavašek František Lično Frantisek.Talavasek@rychnov-city.cz

účetní
Renata Šedová Libel obec@licno.cz

zastupitelstvo obce - 9 členů
Hejnová Monika "Obyvatelé pro obec" - Sdružení nezávislých kandidátů
Ing. Ludvíková Martina "Obyvatelé pro obec" - Sdružení nezávislých kandidátů
Mgr. Plašil Jan "Obyvatelé pro obec" - Sdružení nezávislých kandidátů
Škop Roman "Obyvatelé pro obec" - Sdružení nezávislých kandidátů
Bc. Talavašek František "Obyvatelé pro obec" - Sdružení nezávislých kandidátů
Tomas Jaroslav "Obyvatelé pro obec" - Sdružení nezávislých kandidátů
Bc. Vilímek Tomáš "Obyvatelé pro obec" - Sdružení nezávislých kandidátů
Krystufová Martina "Za obec krásnější" - Sdružení nezávislých kandidátů
Voda Jan "Za obec krásnější" - Sdružení nezávislých kandidátů

finanční výbor
předseda Ing. Ludvíková Martina
členové Hejnová Monika
  Voda jan
  Mgr. Plašil Jan

kontrolní výbor
předseda Krystufová Martina
členové Tomas Jaroslav
  Škop Roman

sociální komise a SPOZ
předseda Truhlářová Marie-předseda
členové Dostálová Lenka
  Kopecká Marta
  Podolská Lenka
  Tomešová Marta
  Tomešová Dagmar
  Tomešová Miloslava
  Vodová Eva

osadní výbor Ostašovice
předseda Ing. Ludvíková Martina
členové Hlaváčková Milena
  Doležal Dušan

Osadní výbor Radostovice
předseda Dostálová Nicol
členové Janeček Josef

zástupce obce ve Školské radě
  Mgr. Plašil Jan

kronikář
  Bc. Talavašek František