SRDEČNĚ

VÁS VÍTÁ

OBEC LIČNO

Historické prameny uvádějí údajnou existenci Lična již v 11. a 12. století. První dochovaná písemná zpráva se datuje do roku 1355, kdy Lično vlastnil Budivoj z Lična. V roce 1368 koupil část obce Hlaváč z Dubé a Mikuláš z Hoděčína a Lična. Od roku 1433 držel Lično Rohovlád z Lična. V letech 1500-1637 patřilo pod pány z Ledské a později pánům z Uhřínovic. Druhá manželka Mikuláše Talácka Anna z Bubna si jako vdova vzala za manžela rytíře Volfa Fridricha Czelitze ze Seitendorfu, který opravil ličenskou tvrz a sídlil zde. Častolovští Oppersdorfové koupili Lično s radostovským dvorem v roce 1674. Lično dědí v roce 1676 Jan Václav Šebestián z Oppersdorfu. Další majitel hrabě Adolf Vratislav ze Štenberka kupuje Lično roku 1684 a tím se dostalo k panství častolovskému. Od roku 1848 byla zavedena samospráva obcí. Významnou kulturní památkou obce je kostel Zvěstování Panny Marie, postavený v gotickém slohu roku 1594. Později byl přestavěn ve stylu pozdního baroka. Celý interiér kostela působí velmi idylicky.Dřevěná oltářní archa, ze které se dochovala pouze střední část oltáře, náleží do sbírek Národního muzea v Praze. Nejstarší obytnou budovou byla tvrz stojící v blízkosti kostela ( dnes sídlo mateřské školky a pošty ). Lično se nachází v podhůří Orlických hor , uprostřed malebné přírody , která láká k procházkám a cyklistickým výletům.

krajina nad Licnem