starosta
Bc. Vilímek Tomáš Lično obec@licno.cz

místostarosta
Knopp Jiří Lično knopp@uniprint.cz

účetní
Renata Šedová Libel obec@licno.cz

zastupitelstvo obce - 9 členů
Bc. Vilímek Tomáš "Obyvatelé pro obec" - Sdružení nezávislých kandidátů
Knopp Jiří "Obyvatelé pro obec" - Sdružení nezávislých kandidátů
Bc. Koráb Stanislav "Obyvatelé pro obec" - Sdružení nezávislých kandidátů
Mgr. Zárybnický Josef "Obyvatelé pro obec" - Sdružení nezávislých kandidátů
Zárybnický Aleš "Obyvatelé pro obec" - Sdružení nezávislých kandidátů
Ing. Dostálová Anna "Obyvatelé pro obec" - Sdružení nezávislých kandidátů
Joukl Karel "Za obec krásnější" - Sdružení nezávislých kandidátů
Ing. Falta Martin "Za obec krásnější" - Sdružení nezávislých kandidátů
Ing. Ludvíková Martina "Za obec krásnější" - Sdružení nezávislých kandidátů

finanční výbor
předseda Bc. Koráb Stanislav
členové Joukl Karel
  Zárybnický Aleš

kontrolní výbor
předseda Mgr. Zárybnický Josef
členové Ing. Falta Martin
  Ing. Dostálová Anna

sociální komise a SPOZ
předseda Podolská Lenka
členové Truhlářová Marie
  Dostálová Lenka
  Mgr. Kopecká Marta
  Tomešová Marta
  Tomešová Dagmar
  Tomešová Miloslava
  Vodová Eva

zástupce obce ve Školské radě
  Mgr. Plašil Jan

kronikář
  Bc. Talavašek František