Povinně zveřejňované informace podle Standardu ISVS pro zveřejňování vybraných informací o veřejné správě způsobem umožnujícím dálkový přístup a zákona c. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

1. Oficiální název Obec Lično
2. Důvod a způsob založení dle zákona č. 367/1990 Sb.,
dále dle zákona č.128/2000Sb.
3. Organizační struktura - starosta
- místostarosta
- zastupitelstvo obce - 9 členů
- kontrolní výbor
- finanční výbor
- kulturně-sportovní výbor
- účetní
- kronikář
4. Kontaktní spojení - adresa: Obec Lično; Lično 17; 517 35
- tel./fax: 494 384 204
- e-mail: obec@licno.cz
- www: http://www.licno.cz
5. Případné platby mužete poukázat - ČS: č.ú: 1240139399/0800
- hotovostně v kanceláři obce
6. IČO: 00275069
7. DIČ: CZ0275069
8. Rozpočet obce Rozpočet obce
9. Žádosti o informace - písemně na adresu obce
- e-mailem
10. Příjem žádostí a dalších podání: Obecní úřad v uřední dny a hodiny
11. Opravné prostředky Obecní úřad v uřední dny a hodiny
12. Formuláře Obecní úřad v uřední dny a hodiny
13. Návody pro rešení nejrůznějších životních situací Podrobné informace připravujeme,
v současnosti doporučujeme
obrátit se s dotazem na OÚ.
14. Nejdůležitejší předpisy zákon č. 106/1999 Sb., zákon č. 128/2000 Sb
15. Sazebník úhrad za poskytování informací Sazebník se je v současné době
připravován
16. Výroční zpráva Výroční zpráva
17. Seznam organizací Základní škola Lično
Mateřská škola Lično
Sbor dobrovolných hasičů
TJ Sokol