Znak i vlajka jsou odvozeny od erbu rytíře Volfa Bedřicha Czetlitze ze Seitendorfu, jemuž Lično patřilo v 17. století.

znak obce Znak
V modrém štítě zlatý rovnostranný liliový trojhran zakončený nahoře celou stříbrnou lilií provázenou dvěma převrácenými zlatými křídly.
Vlajka
Modrý list se žlutým svislým vlajícím pruhem širokým jednu čtvrtinu délky listu. V modrém poli žlutý rovnostranný liliový trojhran zakončený k vlajícímu okraji celou bílou lilií. Poměr šířky k délce listu je 2:3.
prapor obce