SRDEČNĚ

VÁS VÍTÁ

OBEC LIČNO

Studie - Stavební úpravy a přístavba obecního domu L I Č N O

Studie - Stavební úpravy  a  přístavba obecního domu L I Č N O

Ke stažení - ObecniDumStudie.pdf - 6 MB

Vítáme Vás na oficiálních stránkách naší obce, která leží v nadmořské výšce 298 m n. m., v podhůří Orlických hor.

První písemná zmínka o Ličně pochází z roku 1355, kdy obec vlastnil Budivoj z Lična. Obec byla slovanskou osadou, stavěnou do kruhu. Název Lično je odvozen od tvaru staročeského slova ličný, sličný, líčný, lepý. Erb šlechtice Volfa Bedřicha Cetlitze ( vybudoval v r. 1639 novou tvrz ) se stal základem pro dnešní obecní znak a vlajku.

Od roku 1849 je Lično samostatnou obcí a od roku 1850 náleží do okresu Rychnov nad Kněžnou. K obci připadají od roku 1960 části Ostašovice ( písemná zmínka z roku 1490 ) a Radostovice ( písemná zmínka z roku 1403 ). Katastrální území Lično, Ostašovice a Radostovice zaujímá rozlohu 629 ha. Údaje z prvního sčítání obyvatelstva z roku 1869 uvádí počet 907 trvale žijících obyvatel. V roce 2005 čítá obec 145 čísel popisných a 567 obyvatel.

Dominantu obce tvoří gotický kostel Zvěstování Panny Marie. Na jeho generální opravě se v roce 2000 podílelo celkem 65 lidí, z Lična, Ostašovic, Radostovic a Hoděcína, kteří zdarma odpracovali 3.000 hodin. Na opravy přispěli občané částkou 150 tis. Kč.

Z organizací vykazují aktivní činnost dobrovolní hasiči a TJ Sokol.