Návrh železničního jízdního řádu pro rok 2025

Na webu Veřejné dopravy Královéhradeckého kraje je pro Vás zpřístupněn návrh železničního jízdního řádu pro rok 2025

http://www.dopravakhk.cz/clanky-navrh-zeleznicniho-jizdniho-radu-pro-rok-2025.html 

V případě připomínek k zajištění obslužnosti je nutné uvést konkrétní přepravní potřeby:

1. výchozí obec (místo) a cílová obec (místo) cesty,

2. účel cesty (zaměstnání, škola, lékař, nákup, volnočasová aktivita, ..),

3. přesný časový údaj určující přepravní potřebu (např. čas začátku či konce vyučování nebo pracovní doby),

4. pravidelnost cesty (každý den, 2x týdně, v sobotu, nepravidelně, ..),

5. kolika osob se tato přepravní potřeba týká.

Díky znalosti těchto parametrů budou moci požadavky na zajištění dopravní obslužnosti posoudit z komplexního hlediska a následně zvolit optimální řešení pro jejich zajištění. Připomínky nám, prosím, zašlete na email: obec@licno.cz, nejpozději 4.7.2024.