Nové kontejnery na textil v Ličně 2023

Ve spolupráci s firmou TextilEco a.s., zabývající se sběrem a tříděním nepotřebných věcí, kterým následně dává druhou šanci na využití, byla v minulých dnech v obci provedena výměna starého kontejneru na textil za dva nové, které jsou umístěné u nákupního střediska v Ličně. Kontejnery fungují tak, jak jste zvyklí, mají navíc vylepšenou podobou kvůli novým funkcím, které teď musí navíc splňovat.