Farnost

Kostel Zvěstování Páně byl pravděpodobně postaven v 2. polovině 14. století v gotickém slohu. Je však možné, že stavba  nahradila původní dřevěnou svatyni. Kostel prošel mnoha úpravami a přestavbami. Nejvýznamnější byla v roce 1594 kdy byl kostel přestavěn do pozdně gotického slohu a v letech 1777-1780 došlo k rozsáhlé barokní  přestavbě, kterou vedl známý architekt  František Kermer. V roce 1850 byla založena pamětní kniha ličenské lokálie P. Aloisem Rumlem. V roce 1854 dosud lokální kostel byl povýšen na farní. Následovala řada prací a oprav na kostele. Původní cihlová podlaha byla vyměněna za betonovou, náhrobní kameny z vnitřku kostela byly zasazeny do zdi věže kostela, šindelovou střechu nahradila břidlice, byl pořízen nový zvon o hmotnosti 232 kg. Za I. a II. světové války došlo k rekvírování kostelních zvonů, ten největší a nejstarší se po válce vrátil. Kostel si žádal opravy i po II. sv. válce. V roce 1972 došlo k rozsáhlé opravě střechy kostela včetně věží, obvodových stěn a vnitřního interiéru kostela. Poslední významná rekonstrukce kostela proběhla v roce 2000. Pomocí výkopu kolem obvodových zdí došlo k vyřešení odvětrání základů kostela, celá stavba dostala novou omítku, nátěry plechování a nové hromosvody. Bylo opraveno vstupní schodiště na hřbitov a opěrná zeď, generální opravou prošly i varhany. Nejnákladnější investicí bylo pokrytí měděným plechem obou kostelních  věží. Kostel Zvěstování Páně a část opěrné zdi  jsou zapsány jako kulturní památka.

Dne 9. června 2001 slavnostně vyzdobený kostel navštívil a vysvětil královéhradecký biskup Dominik Duka.

Farní obvod zahrnuje Lično, Ostašovice, Radostovice, Hoděčín. Bohoslužby se v kostele Zvěstování Páně konají dvakrát týdně – ve čtvrtek a v neděli.

img_kostel02.jpg