Povinně zveřejňované informace

 -Povinně zveřejňované informace podle Standardu ISVS pro zveřejňování vybraných informací o veřejné správě způsobem umožňujícím dálkový přístup a zákona c. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

1.

Oficiální název:

Obec Lično

2.

Důvod a způsob založení:

dle zákona č. 367/1990 Sb.,
dále dle zákona č.128/2000Sb.

3.

Organizační struktura:

- starosta
- místostarosta
-zastupitelstvo obce - 9 členů
- kontrolní výbor
- finanční výbor
- účetní
- kronikář - obec nyní kronikáře nemá
 

4.

Kontaktní spojení:

- adresa: Obec Lično; Lično 17; 517 35
- tel./fax: 494 384 204
- e-mail: obec@licno.cz
- www: http://www.licno.cz

5.

Případné platby můžete poukázat:

- ČS: č.ú: 1240139399/0800
- hotovostně v kanceláři obce

6.

IČO:

00275069

7.

DIČ:

CZ0275069

8.

Rozpočet obce:

 

9.

Žádosti o informace:

- písemně na adresu obce
- e-mailem

10.

Příjem žádostí a dalších podání:

Obecní úřad v úřední dny a hodiny

11.

Opravné prostředky:

Obecní úřad v úřední dny a hodiny

12.

Formuláře:

Obecní úřad v úřední dny a hodiny

13.

Návody pro řešení nejrůznějších životních situací:

Připravujeme,
v současnosti doporučujeme
obrátit se s dotazem na OÚ.

14.

Nejdůležitější předpisy:

zákon č. 106/1999 Sb., zákon č. 128/2000 Sb.

15.

Sazebník úhrad za poskytování informací:

Sazebník je v současné době
připravován

16.

Aktuální výroční zpráva:

 

17.

Seznam organizací:

Základní škola Lično
Mateřská škola Lično
Sbor dobrovolných hasičů
TJ Sokol